Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Đức Ninh Đông

Đồng Hới - Quảng Bình
qbh-donghoi-mnducninhdong@edu.viettel.vn